Kontakt styrelse: Ulrica Franzén, ordförande ulrica.franzen@sustancia.se
Tfn 076-102 6070

Ulrica Franzén

Ulrica Franzén

Ordförande
Agneta Lundin

Agneta Lundin

Kassör
Johanna Hagelberg

Johanna Hagelberg

Skötselansvarig
Fredrik Broms

Fredrik Broms

Styrelseledamot
Göran Brohäll

Göran Brohäll

Styrelseledamot
Staffan Haglund

Staffan Haglund

Suppleant
Leif Olsson

Leif Olsson

Styrelseledamot/sekreterare
Pernilla Nyman

Pernilla Nyman

Suppleant
Ulrica Franzén

Ulrica Franzén

Ordförande
Agneta Lundin

Agneta Lundin

Kassör
Johanna Hagelberg

Johanna Hagelberg

Skötselansvarig
Fredrik Broms

Fredrik Broms

Styrelseledamot
Göran Brohäll

Göran Brohäll

Styrelseledamot
Staffan Haglund

Staffan Haglund

Suppleant
Leif Olsson

Leif Olsson

Styrelseledamot/sekreterare
Pernilla Nyman

Pernilla Nyman

Suppleant

Eva Fagerberg

Suppleant

Vill du komma i kontakt med oss?