Om Bullandö och samfällighetsföreningen

Lite historia om Bullandö

Bullandö är en halvö på den sydöstra delen av Värmdölandet i Stockholms skärgård. Halvön begränsas av Norrviken i nordväst, av Älgöfjärden i norr, av Simpströmmen i öster och av Breviken i söder.

Ett näs förbinder Bullandö med Älvsala.

Bullandö omnämns bland de första gångerna redan 1535. Namnet kan ha getts av terrängen med runda berg som sträcker sig runt halvön.

Omkring år 1700 var Bullandö prästboställe för komministern på Djurö.

År 1967 köpte familjen Broms Bullandö. Under 1970-talet breddades Bullandövägen och fick ny sträckning, Bullandö Marina byggdes ut och cirka 140 tomter styckades av, de flesta fritidshus.

Runt 2000 anlades Seglarbyn med 39 fastigheter.

Bullandö Samfällighetsförening

Bullandö Föreningen registrerades av Länsstyrelsen 1978 efter ett anläggningsbeslut samma år om förvaltning av ett angivet område på Bullandö. I november 2001 skedde en komplettering av anläggningsbeslutet med anledning av Seglarbyns tillkomst.

Enligt lagen om samfälligheter är samfällighetsföreningen en sammanslutning av fastighetsägarna inom samfälligheten.

(Org. nr 716417- 0164)

Medlemskap

Bullandö Samfällighetsförening har 202 andelar (fastigheter). Man är automatiskt medlem när man förvärvar en fastighet inom området. När fastigheten säljs så upphör medlemskapet.

Föreningsavgiften är 1 700 kr.

Styrelseprotokoll

Föreningens stadgar, medlemsmatrikel och styrelseprotokoll mm finns under huvudmenyn ”Medlemsinformation”. Viss information om föreningen är lösenordsskyddad.

Bullandövägens samfällighetsförening

Bullandövägen som sträcker sig från busshållplatsen till Fagerdala förvaltas av en egen samfällighetsförening med webbplats: http://www.bvsf.se/

Latitud: 59,2858 Longitud: 18,65 | 590 17,9 N, 180 39,0 E

Områdespresentation

Att ta sig till Bullandö är förhållandevis enkelt genom de goda kommunikationerna – även vintertid.

Bil

Åker du bil från Stockholm och Slussen, följ  ”Gustavsbergs”- skyltningen för att ta dig ut på Värmdöleden, väg 222. Vid motorledens slut fortsätter du rakt fram i Mölnviks-rondellen och passerar Grisslingebadet (högers sida), där du vid nästkommande rondell tar till vänster inpå Skärgårdsvägen, väg 274. Några hundra meter efter Hemmesta Centrum når du Hemmesta vägskäl där viker du av mot höger. Du följer sedan denna väg tills du vid Fagerdala ser en gul skylt, Bullandö,  som till vänster visar vägen mot Bullandö och Bullandö Marina.

Vill du göra en lite mer intressant resa kan du köra över Vaxholm med färjeförbindelsen över Rindö, för att sedan ta vänster vid Hemmesta vägskäl och därefter följa samma vägbeskrivning som ovan.

Buss

Buss 440 från Slussen kan du bekvämt komma året runt, alla veckans dagar (ibland med direktbuss), till slutstationen ”BULLANDÖ”. Du kan även ta buss 474, men behöver då byta vid slutstationen till buss 440, ut till Bullandö. Busstider se https://www.sl.se/ eller ring Trafikupplysningen 08-600 10 00.

Båt

Väljer du att komma till Bullandö med egen båt så finns det möjligheter att lägga till i gästhamnen vid Bullandö Marina.