2020-02-06 admin

Vattenavstängning 11-12 februari

Bullandö Marina AB meddelar att vattnet kommer att stängas av 11 –12 februari 2020. Detta för att vi måste rengöra vattenbassängen som finns under vattenverket.