2020-04-27 admin

Kompletterande information rörande VA-frågorna

En geoteknisk undersökning påbörjas nu v 18. För att kunna göra denna undersökning har samtliga ledningar i området märkts ut (el, data och VA). Detta för att inte provtagningarna skall skada dessa