2020-07-01 admin

Avtal skrivet för V/A-dragning

Föreningen har tecknat avtal med kommunen gällande användning av samfälld mark förläggning av ledningar.

Se V/A-utbyggnad här och kommunens info-sida här.