2021-06-12 admin

Inspelning från informationsmötet borttagen

Pga kostnaden för att ha inspelningen ute och med lösenordsskydd är den nu borttagen.