2023-04-17 admin

Årsstämma Bullandö samfällighetsförening

Den 1 maj kl 9.30 – 11.00 hålls årets stämma på Bullandö krog

I likhet med tidigare år finns fysisk plats för 75 personer. Stämman kommer även att kunna avlyssnas online på: https://www.youtube.com/watch?v=HihcTy7js8w

Handlingarna, inkl dagordning för stämman hittar du på vår webbplats från 17 april: https://www.bullandosamfallighet.se/medlemsinformation/dokument/

Röstning kan även ske via e-post till info@bullandosamfallighet.se. Skriv antingen att du godkänner samtliga punkter i dagordningen eller vilka punkter du invänder mot och skälen för invändningarna. Din röstning via e-post kan påbörjas den 17 april och ska finnas tillhanda senast lördag den 30 april kl 12.00.

Har du frågor om någon punkt på dagordningen, ställ även dem via e-post till info@bullandosamfallighet.se. Vi svarar löpande så att du kan ta ställning inför röstningen.