Årsstämma Bullandö samfällighetsförening

Den 1 maj kl 9.30 – 11.00 hålls årets stämma på Bullandö krog

I likhet med tidigare år finns fysisk plats för 75 personer. Stämman kommer även att kunna avlyssnas online på: https://www.youtube.com/watch?v=HihcTy7js8w

Handlingarna, inkl dagordning för stämman hittar du på vår webbplats från 17 april: https://www.bullandosamfallighet.se/medlemsinformation/dokument/

Röstning kan även ske via e-post till info@bullandosamfallighet.se. Skriv antingen att du godkänner samtliga punkter i dagordningen eller vilka punkter du invänder mot och skälen för invändningarna. Din röstning via e-post kan påbörjas den 17 april och ska finnas tillhanda senast lördag den 30 april kl 12.00.

Har du frågor om någon punkt på dagordningen, ställ även dem via e-post till info@bullandosamfallighet.se. Vi svarar löpande så att du kan ta ställning inför röstningen.

BULLANDÖVÄGEN​ – KRISSITUATION!

Som ni kanske noterat har man inte lyckats hitta ny ordförande och vägansvarig till Bullandövägens styrelse. (Gäller vägen från busshållplatsen vid marinan till Fagerdalavägen)

Jag uppmanar därför alla att tänka igenom om ni kan tänka er att ingå i styrelsen eller ingå i en arbetsgrupp som bistår Bullandövägen eller om ni har tips på någon som kan vara lämplig.

Om vi inte löser detta kan något av följande inträffa:

  • En ordförande måste hyras in. Kostnad ca 150 000: –
  • En ansvarig för vägunderhållet måste också hyras in. Kostnad ca 150 000: –
  • Höjning med vägavgiften med 50% till ca 600:-/fastighet
  • Vi får stora problem under tiden som VA utbyggandet pågår då detta berör vägen i högsta grad
  • Vägens standard sjunker och på sikt kan detta innebära att SL upphör med linje 440 till Bullandö
  • Svar eller tips lämnas till mig (så snart som möjligt). Slutet av augusti måste vi ha hittat en lösning!

 

Janne Byfors
Ordf. Bullandö Samfällighetsförening