• Hur hög kommer anslutningsavgiften att bli
    Vid förra årets stämma aviserade kommunen en taxa på ca 250 tkr. Dock är det troligt att denna kommer bestridas eftersom anslutningsavgift för varje tomt är betald till befintligt va-nät. Taxan kan debiteras först när nätet kopplas på. Kommunen kommer med mer information då detta är en fråga mellan kommunen och respektive tomtägare